Pure Internet Solutions Phuket Pure Car Rental & Motorbike Hire, Phuket Thailand
หน้าแรก จดโดเมน เว็บโฮสติ้ง อีเมล์ ออกแบบ
เว็บไซต์
โปรโมท
เว็บไซต์
บริหาร
เว็บไซต์
รับประกัน
ความพอใจ
ศูนย์กลาง
ความช่วยเหลือ
แหล่งความรู้ :: อภิธานศัพท์

HTML

ภาษา HTML

HTML ย่อมาจาก Hyper Text Mark Up Language ซึ่ง HTML นั้นเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่งที่ใช้สร้างเว็บเพจ โดยภาษา HTML นั้นเป็นภาษาที่มีองค์ประกอบมาจากส่วนประกอบย่อยๆที่เรียกว่า แท็ก (TAG)

เว็บเพจหนึ่งๆซึ่งเขียนโดยภาษา HTML นั้นจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนหัวเรื่อง ที่กำหนดโดยแท็ก <head> </head> และส่วนของเนื้อหา ซึ่งกำหนดโดยแท็ก <body> </body> และในแต่ละส่วนก็จะประกอบด้วยการนำแท็กย่อยๆหลายๆแท็กมาใช้ร่วมกัน

เอกสารที่เขียนด้วยภาษา HTML หรือเว็บเพจที่เราคุ้นเคยกัน มักจะเป็นไฟล์ที่มีนามสกุล .htm หรือ .html โดยเว็บเพจส่วนใหญ่มักจะประกอบด้วยแท็กต่างๆ ในรูปแบบดังนี้

<html>
<head>
    // ในส่วนนี้ประกอบด้วยแท็กต่างๆที่เกี่ยวกับหัวเรื่อง
</head>

<body>
    // ในส่วนนี้ประกอบด้วยแท็กต่างๆที่เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บเพจ
</body>
</html>

กลับไปบนสุด

ส่วนหัวเรื่อง <head> </head>

ในส่วนหัวเรื่อง ภายในแท็ก <head> </head> ก็จะประกอบด้วยแท็กสำคัญสำคัญ เช่น

แท็ก TITLE

    <title> </title>

ใช้กำหนดชื่อ เรื่องของเว็บเพจหน้านั้นๆ แท็ก Title นี้เป็น แท็กที่สำคัญอันหนึ่งที่ Search Engine ใช้ในการจัดลำดับเว็บเพจของเรา

แท็ก META Description

    <meta name="description" content="…">

ใช้กำหนดบทสรุปย่อยของเนื้อหาของเว็บเพจหน้านั้นๆ ซึ่งเนื้อหาโดยสรุบที่อยู่ใน meta แท็กนี้จะปรากฏในผลการค้นหาของ Search Engine ด้วย

แท็ก META Keywords

    <meta name="keywords" content="…">

ใช้กำหนดคำ หรือวลีหลักๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บเพจหน้านั้นๆ เพื่อให้ Search Engine ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดลำดับเว็บไซต์ของเรา

กลับไปบนสุด

ส่วนเนื้อหา <body> </body>

ในส่วนเนื้อหา ภายในแท็ก <body> </body> ก็จะประกอบด้วยแท็กสำคัญสำคัญ เช่น

แท็ก Header

    <h1> </h1>, <h2> </h2>, ... ,<h6> </h6>

ใช้กำหนดชื่อหัวข้อต่างๆ โดยไล่ลำดับความสำคัญตั้งแต่มาก <h1> </h1> ไปหาน้อย <h6> <h6> หรือการไล่จากหัวข้อใหญ่ไปยังหัวข้อย่อย

แท็ก Paragraph

    <p align="..."> </p>

ใช้สำหรับการใ่ส่ข้อมูลเนื้อหาเข้าไปในเว็บเพจ ซึ่งแท็ก Paragraph นี้จะทำการแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอนๆ หรือเป็นการขึ้นย่อหน้าใหม่

คุณสมบัติ align="..." คือ การกำหนดว่าให้เนื้อหาของย่อหน้านั้นๆจัดเรียงโดยวิธีใด เช่น ให้ชิดขอบขวา (align="right") ให้ชิดขอบซ้าย (align="left") หรือให้อยู่ตรงกลาง (align="center")

แท็ก Image

    <img src="..." border="..." align="..." alt="...">

ใช้สำหรับการใ่ส่รูปภาพเข้าไปในเว็บเพจ ซึ่งแท็ก Image มีคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง เช่น

คุณสมบัติ src="..." ใช้กำหนดว่าไฟล์รูปภาพที่จะนำมาแสดงนั้นถูกเก็บไว้ที่ไหน
คุณสมบัติ border="..." ใช้กำหนดขนาดของเส้นขอบของรูปภาพ
คุณสมบัติ align="..." ใช้กำหนดการจัดเรียงรูปภาพ
คุณสมบัติ alt="..." ใช้กำหนดข้อความที่อธิบายรูุปภาพ

กลับไปบนสุด

แหล่งความรู้
 •  เกี่ยวกับโดเมนเนม
 •  เกี่ยวกับเวปโฮสติ้ง
 •  รู้จักกับ Search Engine
 •  อภิธานศัพท์
PURE Phuket Car Rental - รถเช่าในจังหวัดภูเก็ต
Phuket Town Hotel, โรงแรมเพียวแมนชั่น ตัวเมืองภูเก็ต
Phuket Houses for Rent, เพียววิลล่า บ้านให้เช่า ตัวเมืองภูเก็ต

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา สั่งซื้อ การชำระเงิน แหล่งความรู้ มีคำถาม ลิ้งค์

© 2005 เพียว อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์, สงวนลิขสิทธิ์
75 ถ.รัษฎา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทร: 076 256 797, 076 217 797 Fax: 076 214 220
Pure Thailand: Phuket, Phang Nga, Krabi